Skąd pomysł na projekt ?

Dlaczego jest tak mało koszy na śmieci? Kiedy wreszcie naprawią tę drogę? Gdzie ja mam zaparkować? Na co idą te wszystkie pieniądze? Tego typu pytania padają w naszych rozmowach bardzo często, jednak rzadko zadajemy sobie trud, by poszukać na nie odpowiedzi. Niska frekwencja w wyborach samorządowych, znikomy udział mieszkańców i mieszkanek w konsultacjach prowadzonych przez Urząd Miasta są efektem małego zaangażowania społeczeństwa politykę samorządową. Chęć poznania przejrzystych mechanizmów podejmowania decyzji i funkcjonowania miasta była inspiracją do pracy nad projektem Jak działa miasto?. Zaplanowaliśmy to działanie, by przekonać odbiorców i odbiorczynie projektu, że znacząca część istotnych w ich codziennym życiu decyzji podejmowana jest tu, w miejscu zamieszkania, a ich wpływ na te decyzje jest realny i ważny na każdym etapie.

Co będziemy robić ?

W projekcie Jak działa miasto? wspólnie z uczestnikami zamierzamy zrozumieć sposób funkcjonowania miasta, jego możliwości i ograniczenia, a także poznać narzędzia kontroli i inicjatywy społecznej, które mamy do dyspozycji jako mieszkańcy i mieszkanki. Dlatego przygotowaliśmy dla uczestniczek i uczestników projektu 60 godzin spotkań warsztatowych, podczas których poznają podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego, spotkają się z politykami i polityczkami oraz aktywistami i aktywistkami miejskimi. Planowane zajęcia to połączenie podstawowej wiedzy teoretycznej z zajęciami praktycznymi i warsztatowymi, jak na przykład symulacja sesji rady miasta. 


Podczas projektu przewidujemy około 15 spotkań dla stałej grupy uczestników i uczestniczek. Spotkania będą odbywać się w dni wolne od pracy i szkoły. 

Jaki będzie finał projektu ?

Podsumowaniem i finałem projektu będzie gra miejska, do której zaprosimy wszystkich bytomian i bytomianki. Scenariusz gry zostanie przygotowany przez uczestników i uczestniczki warsztatów pod okiem specjalistów z dziedziny grywalizacji. 

Gra miejska Jak działa miasto? to doskonały sposób, by poprzez wspólną zabawę przybliżyć uczestniczkom i uczestnikom podstawowe informacje na temat zasad funkcjonowania ich miasta. 

Planując działania w projekcie, chcieliśmy wykorzystać potencjał jaki dadzą zebrane podczas pracy warsztatowej materiały. Dlatego podczas pracy nad grą miejską przygotujemy alternatywny scenariusz gry, dostosowany dla potrzeb szkół. Przygotowana gra zostanie udostępniona placówkom edukacyjnym i będzie mogła być realizowana przez nauczycieli i nauczycielki podczas zajęć lekcyjnych.

Kiedy będziemy realizować projekt ?

Pierwszy etap projektu, czyli cykl warsztatów będzie odbywał się od lutego do początku lipca tego roku. Nabór uczestników i uczestniczek zostanie uruchomiony w dniu 22 stycznia i potrwa do 7 lutego.

Zajęcia warsztatowe będą się odbywać od lutego do czerwca, a w okresie wakacyjnym będziemy pracować nad produkcją gry miejskiej i jej promocją. Na przełomie sierpnia i września planujemy zagrać razem z bytomiankami i bytomianami w Jak działa miasto?

Kto za tym stoi ?

lokal w Bytomiu, czyli Centrum Organizacji Pozarządowych tworzą dwie bytomskie organizacje – Stowarzyszenie Manuffaktura i Fundacja Inqubator Teatralny.

Fundacja Inqubator Teatralny w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Manuffaktura pozyskała fundusze z Programu Aktywni Obywatele – Program Krajowy środki na realizację projektu Jak działa miasto? Działanie wpisuje się w ideę  lokalu w Bytomiu.

Naszym głównym celem jest działanie na rzecz 3. sektora, jego aktywizacja i integracja. Zależy nam również na budowaniu i umacnianiu postaw obywatelskich mieszkanek i mieszkańców Bytomia.