Skąd pomysł na projekt ?

Dlaczego jest tak mało koszy na śmieci? Kiedy wreszcie naprawią tę drogę? Gdzie ja mam zaparkować? Na co idą te wszystkie pieniądze? Tego typu pytania padają w naszych rozmowach bardzo często, jednak rzadko zadajemy sobie trud, by poszukać na nie odpowiedzi. Niska frekwencja w wyborach samorządowych, znikomy udział mieszkańców i mieszkanek w konsultacjach prowadzonych przez Urząd Miasta są efektem małego zaangażowania społeczeństwa w politykę samorządową. Chęć poznania przejrzystych mechanizmów podejmowania decyzji i funkcjonowania miasta była inspiracją do pracy nad projektem Jak działa miasto? Zaplanowaliśmy to działanie, by przekonać odbiorców i odbiorczynie projektu, że znacząca część istotnych w ich codziennym życiu decyzji podejmowana jest tu, w miejscu zamieszkania, a ich wpływ na te decyzje jest realny i ważny na każdym etapie..

Co zrobiliśmy ?

W projekcie Jak działa miasto? wspólnie z uczestnikami poznawaliśmy sposób funkcjonowania miasta, jego możliwości i ograniczenia, a także narzędzia kontroli i inicjatywy społecznej, które mamy do dyspozycji jako mieszkańcy i mieszkanki. Dlatego przygotowaliśmy dla uczestniczek i uczestników projektu 64 godziny spotkań warsztatowych, podczas których zostali zapoznani z podstawami funkcjonowania samorządu terytorialnego, spotkali się z politykami i polityczkami, urzędnikami i urzędniczkami oraz aktywistami i aktywistkami miejskimi. Zajęcia były połączeniem podstawowej wiedzy teoretycznej z zajęciami praktycznymi i warsztatowymi, jak na przykład symulacja sesji rady miasta. Zajęcia poprowadzili między innymi Instytut Korfantego z Katowic, radni Bytomia Michał Staniszewski, Joanna Stępień i Paweł Winiarski, aktywistka Alina Czyżewska z Watch Doc Polska, czy Grzegorz Wójkowski ze Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

Jaki był finał projektu ?

Podsumowaniem i finałem projektu była gra miejska, do której zaprosiliśmy wszystkich bytomian i bytomianki. Scenariusz gry został przygotowany przez uczestników i uczestniczki warsztatów pod okiem specjalistów z dziedziny grywalizacji. 

Gra miejska Jak działa miasto? Rozwiąż zagadkę zaginionej fotografii została zorganizowana, by przez wspólną zabawę przybliżyć uczestniczkom i uczestnikom podstawowe informacje na temat zasad funkcjonowania ich miasta. Zespoły walczyły o główną nagrodę, czyli możliwość wcielenia się w Prezydenta miasta Bytom na jeden dzień. W grze wzięło udział 80 osób.

Planując działania w projekcie, chcieliśmy wykorzystać potencjał jaki dadzą zebrane podczas pracy warsztatowej materiały. Dlatego w trakcie pracy nad grą miejską uczestnicy i uczestniczki zajęć przygotowali alternatywny scenariusz gry, dostosowany do potrzeb szkół. Przygotowana gra została udostępniona placówkom edukacyjnym i może być wykorzystywana przez nauczycieli i nauczycielki podczas zajęć lekcyjnych.

Informacje o grze dla szkół znajdziecie tutaj.

Kiedy realizowaliśmy projekt ?

Pierwszy etap projektu, czyli cykl warsztatów odbywał się od lutego do początku lipca tego roku. Nabór uczestników i uczestniczek został uruchomiony w dniu 22 stycznia i trwał do 7 lutego.

Zajęcia warsztatowe odbywały od lutego do czerwca, a w okresie wakacyjnym pracowaliśmy nad produkcją gry miejskiej i jej promocją. Na początku września zagraliśmy razem z bytomiankami i bytomianami w Jak działa miasto?, a z końcem września udostępniliśmy szkołom grę edukacyjną. 

Kto za tym stoi ?

lokal w Bytomiu, czyli Centrum Organizacji Pozarządowych tworzą dwie bytomskie organizacje – Stowarzyszenie Manuffaktura i Fundacja Inqubator Teatralny.

Fundacja Inqubator Teatralny w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Manuffaktura pozyskała fundusze z Programu Aktywni Obywatele – Program Krajowy środki na realizację projektu Jak działa miasto? Działanie wpisuje się w ideę  lokalu w Bytomiu.

Naszym głównym celem jest działanie na rzecz 3. sektora, jego aktywizacja i integracja. Zależy nam również na budowaniu i umacnianiu postaw obywatelskich mieszkanek i mieszkańców Bytomia.